Υπηρεσίες

Στόχος των συνεδριών μας είναι η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση σε νέες διατροφικές συμπεριφορές με βάση τις πιο πρόσφατες συστάσεις των επιστημονικών φορέων, η βελτίωση των βιοχημικών σας τιμών στις αιματολογικές σας εξετάσεις, η μείωση ή ακόμα και η εξαφάνιση των συμπτωμάτων που προκαλούν διάφορες παθήσεις, η αλλαγή των παλιών συνηθειών σας καθώς και η υιοθέτηση ενός πιο ισορροπημένου προγράμματος διατροφής. Όλα τα παραπάνω θα σας οδηγήσουν με απόλυτη επιτυχία να τροποποιήσετε και να βελτιώσετε τις διατροφικές σας συμπεριφορές, να μάθετε να ελέγχετε και να διατηρείτε σε φυσιολογικά πλαίσια το σωματικό σας βάρος και να είστε υγιής.

Τα προγράμματα διατροφής που δίνονται είναι αυστηρά προσωπικά και εξατομικευμένα για τον κάθε ένα ξεχωριστά και δεν φέρεται ευθύνη στην εφαρμογή τους από άλλο άτομο!